Estic a la vostra disposició al 610 999 012

POLITICA DE PRIVACITAT

 

GEMMA MORALES garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons la LOPD. La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis. Aquestes dades seran utilitzats per a contestar la sol·licitud realitzada per la seva part i per a l’enviament d’aquesta, també seran utilitzats per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, en enviar-nos aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció d’aquests, en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d’enviar un correu electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a gemma@gemmamorales.com. Les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari i el responsable dels quals del fitxer i del tractament del mateix és: Gran de Gràcia, núm. 30, 1a 2a – 08036 – Barcelona – i adreça de correu electrònic gemma@gemmamorales.com, on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit a l’adreça abans indicada incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent. La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1r- a petició seva. 2n- quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

La utilització del lloc web, en qualsevol de les seves seccions, comporta l’acceptació de la nostra Política de privacitat. Aquesta acceptació i consentiment s’ha manifestat a partir de la voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per part de l’usuari. Si l’usuari no està d’acord amb aquesta política, si us plau no utilitzi el Lloc web. D’igual forma, si l’usuari continua fent ús del lloc després que hàgim introduït qualsevol modificació a aquesta política, això comportarà la seva acceptació d’aquestes modificacions.

GEMMA MORALES es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, GEMMA MORALES anunciarà en el lloc els canvis introduïts, els quals tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació on-line, per la qual cosa es recomana als Usuaris llegir les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució de les presents Condicions Generals s’interpretarà sobre la base de la llei espanyola. Així mateix, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, excepte en el cas que l’Usuari actués en qualitat de consumidor, i en aquest cas els tribunals competents seran els corresponents al domicili de l’Usuari.

Les presents Condicions Generals es troben actualitzades a data 1 de desembre de 2017.a.

Contacta amb mi a través de WhatsApp
Contacta amb mi a través de WhatsApp